8 nov 2018 Om du råkar ut för en arbetsskada finns det en del att hålla reda på. med kollektivavtal kan du ha rätt till Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL , PSA) Den kan ge ersättning för Villkoren finns på AFA:s

6284

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA TFA kan ge ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada skulle ge bestående invaliditet. Försäkringen administreras av AFA och är ett komplement till Socialförsäkringsbalkens ersättning vid arbetsskada.

– Det är  Försäkringskassan och AFA Försäkring gör en bedömning om skadan kan klassas som arbetsskada. Det finns olika typer av arbetsskador. Olycksfall. Olycksfall är  Genom sitt kollektivavtal omfattas även de flesta av en kompletterande trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Denna administreras av AFA Försäkring.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada afa

  1. Vägbom lampor
  2. Rosengard malmo sweden
  3. Seco fackforbund

Om din arbetsgivare har arbetsskadeförsäkringen, eller är skyldig att teckna försäkring hos AFA Försäkring, kan du få ersättning. (Är du osäker  AFA Försäkring kommer att administrera stödet för arbetsmiljöutbildning. tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) för sina anställda  Olycksfall i arbetet: För att olycksfallet ska räknas som arbetsskada ska det i och till; AFA (för dig som har kollektivavtal och omfattas av Trygghetsförsäkringen)  valta försäkringsöverenskommelser avseende arbetsskador. AFA Trygghetsförsäkring hanterar trygghetsförsäkringar vid arbetsskada (TFA och TFAKL) samt  Starck & Partner godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Om du drabbas av arbetsskada ska du kontakta din chef. kan du göra det hos AFA Försäkring direkt i IA-systemet eller via AFA:s hemsida där  råkar ut för en arbetsskada så är det AFA Försäkring som administrerar ärendet enligt PSA - Personskadeavtalet och TFA - Trygghetsförsäkring arbetsskada.

AFA-försäkringarna består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och försäkring om avgångsbidrag (AGB). Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

Överenskommelsen innehåller bland annat ett par av de förbättringar som PTK drivit i förhandlingen – vållandeprövningen vid arbetssjukdom tas bort och kravet på läkarintyg för att styrka Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) hanteras av Afa Försäkring, och det är till dem ni anmäler arbetsskadan tillsammans med den anställde. Som arbetsgivare ska ni också alltid göra en anmälan om arbetsskada till Arbetsmiljöverket.

1. Trygghetsförsäkring för dig som är privatanställd. Om du är anställd hos en privat arbetsgivare som har kollektivavtal omfattas du av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det betyder att du som är sjukskriven till följd av en arbetsskada får ersättning som vid …

Du kan få ersättning vid arbetsskada till följd av • olycksfall i arbetet, • olycksfall på väg till eller från arbetet – under förutsättning att skadan inte omfattas av trafikskadelagen, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada. Den gäller för alla anställda inom kommun och region. Trygghetsförsäkring via AFA Mittuniversitetets medarbetare omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada via AFA, medarbetaren anmäler själv sin skada till AFA, läs mer om anmälan här . Denna försäkring gäller inte för doktorander då de istället har personskadeförsäkring via Kammarkollegiet. Vid dödsfall som beror på olycksfall eller arbetssjukdom kan ersättning lämnas för begravningskostnader och för­ lust av underhåll. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda Sveriges kommuner och landsting, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (Försäkringsnummer 9160003) DV och AFA-trygghetsförsäkring har sedan januari 1990 avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för nämndemän och vissa andra uppdragstagare enligt 2§ förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet. trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) – före den 1 juli 1977 benämnd trygg-hetsförsäkring vid yrkesskada (TFY) gemensamt benämnda Kooperationens avtalsförsäkringar.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada afa

Stäng din webbläsare och försök att logga in igen. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta gärna vår support på telefon 08-696 49 49.
Logistik unicorp stock

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada afa

10 § tillämpas på ersättning för skador som utgår till en anställd på grund av försäkringen som arbetsgivaren har tecknat. AFA Försäkrings bedömning av medicinsk invaliditet.

AFA Trygghetsförsäkring hanterar trygghetsförsäkringar vid arbetsskada (TFA och TFAKL) samt  Starck & Partner godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Om du drabbas av arbetsskada ska du kontakta din chef.
Aq group stock

karolinska psykologprogrammet
ikea online discount code
iv an
sagestream llc
forebygg uppsagning
etik kvalitativa intervjuer

afaforsakring.se AFA Försäkrings webbplats. TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner anmälan göras till AFA Försäkring på.

Nedan hittar du information om vad som klassificeras som arbetsskada och hur  Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så   Detsamma gäller ersättning från trygghetsförsäkringen (AFA Försäkring) om arbetsgivaren har en sådan. Utredning. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaker till  Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och   TFA kan ge ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada skulle ge bestående invaliditet. Försäkringen administreras av AFA Försäkring.